Bertil Moldén

Bakgrund och skolgång

Jag föddes 1952 i Göteborg men har växt upp på Lidingö där jag också gick i skolan. Under gymnasiestudierna på Statens Normalskola i Stockholm erhöll jag ett stipendium för studier i USA (1969 - 1970). Efter examen började jag på Handelshögskolan i Stockholm 1972. Under Handelstiden genomförde jag kvartermästarutbildning på T1, i Linköping och T3 i Skövde. Muckade som sergeant 1975. Examensbetyget från Handelshögskolan togs ut sommaren 1976.

Nuläge

I samband med att jag lämnade en daglig arbetsform tog jag mig an 5 styrelseuppdrag samt ett senior advisor uppdrag åt en koncernchef i ett börsnoterat bolag.

Har inte skrivit ur mig ur Sverige men köpt ett vackert hus vid havet i Albufeira/Portugal.

Där tillbringar hustru Cecilia och jag vinterhalvåret.

Privat

Har blivit morfar till två dotterdöttrar vilka bägge bringar mig mycket glädje.

Fritidsintressen

Har under de senaste åren spelat padel flera gånger i veckan- i Portugal utomhus - och tar lektioner regelbundet för att förkovra mig.

Arbetsliv och karriär

BIL Sweden- Verkställande Direktör
2006 04 15 –2018 05 31

Jag tillträdde min nya VD befattning i mitten av april 2006. BIL Sweden företräder fordonsindustrin i Sverige och har 27 medlemmar. Organisationen arbetar intensivt med myndigheter både i Sverige och inom EU för att skapa goda förutsättningar för att producera och sälja bilar i Sverige. Organisationen medverkar även internationellt via samverkansorganet för Europas biltillverkare, ACEA och världens biltillverkare, OICA. I samband med att jag fyllde 66 lämnade jag BIL Sweden vilket var maj 2018.

Ford Motor Company (FMC), Generalagent- Produktchef
1977-1982

1977 började jag på FMC som hade ett unikt karriärsystem med jobrotation var artonde månad. Min första tjänst var som produktchef för lätta lastbilar. Nästa tjänst var som regionchef med ansvar för försäljningen i södra Sverige. Efter 18 månader befordrades jag till att ansvara för Metropolitan dealers – Stockholm, Göteborg och Malmö. Nästa befattning var produktchef personbilar med speciellt ansvar för Sierra lanseringen i Sverige

Ostermans Ford, Återförsäljare - Försäljningschef 1982-1983

Försäljningschef för Ostermans som vid den tiden var Skandinaviens största Fordåterförsäljare. Efter knappt ett år bestämde sig Thomas Tamm för att sälja företaget. Jag kontaktades vid den tidpunkten av VD för Bilia Haga Norra, Bengt Hagman.

Bilia Haga Norra, Volvo, Återförsäljare - Disponent 1983-1986

Tjänst som Disponent med ansvar för konsumentförsäljningen vid huvudanläggningen i Haga Norra. Bilia var vid den tiden världens största Volvo handlare. Efter ca. tre år på denna befattning befordrades jag till en större tjänst i Malmö.

Volvo, Tourist & Diplomat Sales - Styrelseledamot 1984-1988

När Volvo Personvagnar AB bildade ett separat dotterbolag för Tourist & Diplomat Sales ombads jag av ordföranden Carl Erik Häggström att sitta i styrelsen.

Volvo, Verdexa Återförsäljare - Marknadsdirektör 1986–1988

Jag tillträdde där en tjänst som Marknadsdirektör med ansvar för Malmö, Lund och Trelleborg. Bägge dessa bolag, Bilia Haga Norra och Verdexa, låg inom Catena koncernen numera Bilia.

Förenade Bil Import AB,  BMW, Bentley, Rolls Royce - Verkställande Direktör 1988–1991

Hösten 1988 anställdes jag som försäljningsdirektör på Förenade Bil Import AB, FBI. 1989 blev BMW:s bästa år någonsin med drygt 7.000 registrerade bilar och en marknadsandel om 2.3%. 90 01 01 befordrades jag till Marknadsdirektör, 90 07 01 utsågs jag till vice Verkställande direktör och 91 04 01 till Verkställande direktör.

BMW Sverige AB, Generalagent - Marknadsdirektör 1991-1996

Då FBI `s moderbolag – Söderströmgruppen - kom i betalningssvårigheter våren 1991 köpte BMW AG ut stora delar av BMW bolaget och BMW Sverige AB bildades. Efter ett dramatiskt konjunkturfall bantades organisationen kraftigt och jag själv fick ta ett steg tillbaka och fick ansvaret för vår division i Stockholm i januari 1993.

Svenska Volkswagen AB, Generalagent B2B - Direktör 1996

Anställdes som Direktör och medlem i koncernens ledningsgrupp februari 1996. Mitt ansvar var försäljning till juridisk person av koncernens samtliga produkter.

SEAT Sverige AB Generalagent - Verkställande Direktör 1997 02 - 2003 03

Här gällde det att vända 180 grader och repositionera märket samt bygga en ny återförsäljarstruktur. Första året genomförde vi betydande förändringar och försäljningsvolymen fördubblades. Under 1998 fortsatte vi att förändra och förfina och volymen dubblades igen.

Svenska Volkswagen AB Fleet Sales – Direktör 2003 04 - 2006 04

Befattningen innebar att vara koordinator mellan de stora ramavtals- och Europa kunderna gentemot våra 5 bilmärken internt samt gentemot våra återförsäljare. Under denna avdelning sorterade även vår tradingverksamhet där vi ansvarade för försäljning av de bilar vi sålt med återköpsgaranti, främst hyrbilar.

Privat

Gift med Cecilia som är civilekonom och rektor. Pappa till Amelie (1989) och Robert född (1991). Båda är civilekonomer. Jag har tre bonusbarn Alexander (1987), August (1991) och Mårten (1994). Cecilia och jag bor sedan 2017 i ett hus vid Pålsundet i Vaxholm.

Fritidsintressen:

Golfspelare och medlem i Lidingö GK sedan 50 år- numera Vaxholms GK efter flytt.

Jägare och medlem i ett jaktlag på Bogesundslandet.

Skidåkning.

Långfärdsskridskor.

Båtliv med motorbåt i Sverige och segelbåt i Grekland.

Profil och övriga meriter:

Stor arbetskapacitet och driv- får saker att hända.

Fysiskt och psykiskt i god kondition- icke rökare och måttlig med alkohol.

Talar och skriver engelska obehindrat.

Tyskan var bra under BMW tiden men har legat i träda de senaste åren.

Gedigen branscherfarenhet sedan drygt 42 år och stort kontaktnät med såväl professionella inom branschen, motorjournalister och politiker.

Lång erfarenhet att arbeta inom och leda importbolag- Ford, BMW, SVW och SEAT.

Lång erfarenhet av att arbeta inom och leda återförsäljarbolag- Ford, Volvo och BMW.

Ett lättsamt och behagligt sätt enligt vänkretsen- helt enkelt en positiv person.

Starkt resultatinriktad.

God coach som har lätt att få folk med mig.

Ansvarskännande och lojal med lång tjänst hos respektive arbetsgivare.

Innehar A * BE  * C och taxikort.

Förarbevis för båt.

Kustskepparexamen.

Klass 111V fartygsbefälsexamen.

Har suttit i jouren på BRIS i barnenshjälptelefon.

Har varit babysiminstruktör.